Upravit stránku

2018

INTERNÍ ODD.

Vážená paní ředitelko,
úvodem Vás opět srdečně zdravím. Po pár letech jsem se opět nedobrovolně ocitl za branami Vyškovské nemocnice v době 22-28.11. letošního roku na lůžkové části první interny. Hned po přijetí na oddělení pana primáře Pinky jsem pochopil, že nejsem v nemocnici, ale v 5 hvězdičkovém hotelu někde v Karibiku na pláži. Neuvěřitelně čisté, teplé a příjemné prostředí, vynikající péče a lidský přístup všech zainteresovaných, bezvadná a chutná strava, odborně profesionální erudice všech lékařů, sester i zdravotnického a technického personálu, častá a obsahově vyčerpávající komunikace stran mého zdraví atd.....prostě učiněný ráj na zemi !!! Také velmi krásný a kulturní exteriér nemocnice, radost pohledět z okna nebo se projít po "zámecké zahradě". Takhle nějak jsem po celý život snil o našem zdravotnictví a tento sen se nakonec stal skutečností.
Prosím o tlumočení tohoto poděkování všem zaměstnancům oddělení pana primáře MUDr. Jiřího Pinky bez výjimky. Opravdu všichni bez rozdílu si zaslouží obdiv a úctu nás všech (hospitalizovaných pacientů). K tomuto úžasnému stavu Vyškovské nemocnice moc gratuluji a přeji všem krásný adventní čas i kouzelné nadcházející Vánoce.

S velkou úctou, obdivem i pozdravem vděčný pacient :-)
Ing. J.K.                       4.12.2018

PS: Vaše nemocnice je po všech stránkách na světové úrovni....ještě jednou GRATULUJI A DĚKUJI !!!

PLICNÍ ODD.

Vážené vedení nemocnice Vyškov,
děkuji touto cestou plicnímu oddělení pod vedením prim. MUDr.Judáska, MUDr.Barteysové a celému kolektivu sester a vzorný přístup k vyšetření a následné léčbě moji manželky Mgr.Zdeňky Štěpánkové. Oceňuji zvláště pracovní a velmi lidské přístupy sester ke všem pacientům.
Ještě jednou díky a všem přeji příjemné vánoce a hodně zdaru, úspěchů, štěstí a hlavně zdraví do roku 2019.

O.Š.                6.12.2018

CHIRURGIE

Vážená paní ředitelko,

Jmenuji se V.O., bytem Slovenská ul, Jaroměř. Při mém pobytu na dovolené jsem si 19.9.18 zlomila kotník na levé noze. Téhož dne jsem byla přijata a operována na vašem chirurgickém oddělení-chirurgie 2.
Touto cestou Vám chci sdělit, že péče na tomto oddělení byla na vysoké úrovni, práce lékařů a sestřiček byla vynikající, všichni byli obětaví, slušní a zároveň ochotní.
Zároveň chci vyzvednout úžasnou práci a přístup MUDr. Milana Bukvalda, který 19.9.18 měl službu a který provedl operaci mého zlomeného kotníku, ale i zároveň všem pracovníkům operačního sálu.
Také děkuji za krásný přístup všech lékařů a sestřiček na chirurgické ambulanci, kam jsem chodila na kontroly a sestřiček operačního sálu, kde jsem byla 31.10.18 na extenzi OJ materiálu.
Vážená paní ředitelko, opravdu můžete být hrdá na práci všech lékařů a sestřiček chirurgického oddělení pod vedením prim. MUDr. Jiřího Kubačáka.
V. O. Jaroměř                 13.12.2018

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat lékařce a sestře chirurgického oddělení, které ošetřovaly dne 24.12.2018 ve večerních hodinách mého otce Oldřicha Špačka pro silné bolesti zad, za velmi profesionální přístup k pacientovi, za ten úsměv, který starého člověka léčí. Byla mu poskytnuta odborná pomoc, i když pohotovostní službou, dostal medikaci, která mu pomohla a je spokojený, klidný a bolesti mu ustoupily.
Ještě jednou velký dík a všem hodně zdraví a úspěchů v příštím roce
L.Š.       26.12 2018

CHIRURGIE

Dobrý den,

touto cestou, v době, kdy laická veřejnost často považuje Nemocnici Vyškov s.r.o. za "předsunutou Hnátkovu hlídku" a dále tvrdí, že by se v tomto zařízení nikdy nenechali operovat, chci poděkovat za kvalitní práci tohoto zařízení. Nejsem sice odborník (na lůžkovém oddělení jsem pracoval naposledy v roce 1992, a poslední předchozí hospitalizace byla před 40 lety), nicméně to, co jsem měl možnost vidět/absolvovat/zažít na vlastní kůži, si zaslouží jen kladné hodnocení - nejde jen o koordinaci jednotlivých činností, kvalitu práce lékařského týmu, sester, sanitářky, ale i úklidu, údržby....

Přeji tedy hodně zdaru a sil při udržení, případně i dalším zlepšování, kvality práce všech segmentů zařízení.

S přáním hezkého dne                                                   L.N.

4.11.2018

Vážený pane primáři, vážená paní náměstkyně,

chtěla bych tímto způsobem vyjádřit poděkování Vám pane primáři a dále ošetřujícímu lékaři panu MUDr. Petru Skřivánkovi a lékařskému kolektivu za péči, kterou věnovali mému manželovi Ing. J. M. Ležel na CH 3 po autonehodě a byl převezen z UK v Grázu. Přestože manžel měl poranění hlavy, lékařská dokumentace byla přeložena z němčiny až za 2 dny, byl ihned po našem převozu přijat k další hospitalizaci a byla mu věnována veškerá odborná péče. Za tento etický a odborně erudovaný přístup patří poděkování primáři chirurgie, všem lékařům a zdravotním sestrám zj. staniční sestře Marii Vymazalové.

Manžel je velmi spokojený s přístupem personálu na CH3 a celému oddělení přeje hodně spokojených pacientů a pevné nervy v takto náročné práci.

manželé T. a J. M.

9.11.18

Dobrý den přeji a úvodem bych se rád představil.
Jmenuji se Josef Nezdařil a jsem zeť jedné z mnoha Vašich pacientek. Má tchýně, která by ráda, aby její jméno zůstalo pokud možno v anonymitě, podstoupila i vzhledem ke svému věku, náročný zákrok na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice. Díky vysoce profesionálnímu a lidskému přístupu pana doktora Poledníka je tchýně ve velmi dobré kondici a chtěla by touto cestou vyjádřit obdiv a poděkování jak panu doktoru Poledníkovi, tak všemu zdravotnickému personálu, který o ní pečoval.
Jako důkaz svého vděku a úcty se rozhodla, podpořit chirurgické oddělení Vaší nemocnice finančním darem s prosbou, aby byla částka použita pro potřeby pacientů na chirurgickém oddělení.
Rád bych se proto dotázal, jak dále postupovat, abych plně vyhověl přání Vaší pacientky.

Děkuji za odpověď a srdečně zdravím.

J.N.       14.11.18

ODN

Vážená paní ředitelko,

rádi bychom touto cestou vyjádřili poděkování MUDr. A. Babjakové, personálu sestřiček a ošetřovatelek ODN-B. V měsíci září 2018 zde trávil poslední dny svého života náš tatínek, manžel a dědeček, pan J.B.

Velice si vážíme lidského přístupu MUDr. A. Babjakové. Asi každý příbuzný ocení, že i v nemocničním prostředí myslí nejen na biologické, ale hlavně na psychické potřeby nemocného, zvláště umírajícího člověka. I když by to měl být v dnešní době běžný standard, neděje se tak všude. V těchto těžkých chvílích nás příbuzné hřál pocit, že je náš otec v rukou nejen odborníků, ale především lidí se srdcem na pravém místě.

Děkujeme

Rodina B.           9.11.2018

NEUROLOGIE

Dobrý den paní ředitelko.

Je mi jasné že zajištění správného chodu takového zařízení jakým nemocnice bezesporu je znamená spoustu náročné práce a nemalého úsilí. Ne vše je jak má být a pořád lze něco vylepšovat. Rád bych se s Vámi podělil o své čerstvě nabité zkušenosti. Dnes jsem byl propuštěn z neurologického oddělení do ambulantní léčby. I když si všichni dovedeme představit příjemnější místa, budu na zdejší pobyt vzpomínat rád. Ne že bych byl hned vyléčen (to ostatně nejde, zázraky se nedějí každý den), ale nezbývá mi než smeknout před profesionálním i lidským přístupem paní doktorky Peškové, mé ošetřující lékařky. Pečlivě mi vše znovu a znovu vysvětlovala a věnovala se mi nad rámec své pracovní náplně. Rovněž vysoce oceňuji příkladný vztah k pacientům doktorek Kadlčíkové a Jaklové. V neposlední řadě chválím i celý kolektiv zdravotních sester pod vedením staniční sestry Přecechtělové.

Všem výše uvedeným patří můj obdiv a velké poděkování. Paní ředitelko můžete být právem na ně pyšná.

Váš pacient

RNDr. M.V.                 15.11.2018

GYNEKOLOGIE

Jmenuji se H.F. a má dcera J.V. v sobotu 17.11.2018 u Vás na gynekologii rodila.

Byl to její druhý porod / první byl ve Zlíně/ a byla nadšená profesionálním a hlavně lidským přístupem všech.

Ráda bych všem zdravotníkům co byli u porodu mé dcery moc a moc poděkovala.

Máte skvělé zaměstnance. Ještě jednou děkuji a přeji Vám hodně úspěchů a spokojené pacienty.

S pozdravem H. F. Zlín

PLICNÍ ODD

Dobrý den. Chtěl bych Vás informovat o mé hospitalizaci na plicním odd. Nemocnice Vyškov.

Dne 15.10.2018 jsem pro problém s dýchaním navštívil plicní ambulanci u MUDr. Milana Judáska. Jako většina pacientů jsem si říkal, že dostanu nějaké léky a jdu domů. Bohužel takové štěstí jsem neměl.

Bylo mi panem doktorem velice podrobně vysvětleno, že v mém případě není jiná možnost,než hospitalizace na lůžkovém plicním oddělení nemocnice Vyškov.

Po příchodu na plicní oddělení se mě ujaly velice usměvavé a milé sestřičky, které se mě ihned dotazovaly co mám a nebo nemám, aby mi chybějící věci mohly zapůjčit a též mě zavedly na pokoj kde mi připravily postel. Hned byl připraven čaj a dále mi řekly, že v případě potřeby ať na sestřičky zvoním. Po celou dobu pobytu byly všechny sestřičky milé,usměvavé a vstřícné a dokonce

i naslouchaly, když jsem jim povídal o svých osobních problémech. Proto bych všem sestřičkám na tomto oddělení chtěl velice poděkovat a to nejen za sebe, ale i za ostatní pacienty, protože se chovaly ke všem velice mile,pozorně a s úsměvem na tváři, i když není pacient jako pacient a jejich služby a práce není zrovna lehká. Sestřičky! ještě jednou děkuji.

Dále se nemohu nezmínit o ženách starající se o naši čistotu a pořádek na pokojích. Byly výborné a jejich hlasitý pozdrav / dobré ráno,nazdar chlapi/ jak jste se vyspali, nepotřebujete něco a tak dále jsem si uvědomil, že na toto si rozhodně doma několikrát vzpomenu. I vám patří mé poděkování.

Samozřejmě, že takové oddělení se každé ráno neobejde bez vizity. Když se otevřely dveře, tak úsměv příchozího pana primáře MUDr. Judáska, MUDr. Bartesové, MUDr. Dvořákové a MUDr. Molnárové působil velice uklidňujícím prvkem. Následovaly všemožné dotazy jak se cítím, jak snáším léky atd. Když jsem viděl dvě mladé MUDr. Dvořákovou a Molnárovou, tak jsem si říkal,

začátečnice. Ale když jsem vzápětí viděl, jak se aktivně zapojují a konzultují moji nemoc s druhými lékaři, tak mi padla brada dolů a svůj názor jsem ihned přehodnotil. Proto bych touto cestou poděkoval všem výše uvedeným lékařům. Bohužel plíce nejsou bolavý zub a  antibiotika nechtěla zabírat, tak jsem byl propuštěn do ambulantní peče dne 12.11.2018 a byla mi domluvena léčba v Brně na hrudní chirurgii.

Ještě bych se chtěl zmínit o stravě v nemocnici. Šéfkuchař a jeho kuchaři by měli dostat "Řád zlaté vařečky" za uvařené polévky. Jsou bezvadné. Co se týče ostatních jídel, já jím vše a byl jsem spokojen. Připomínky od strávníků, že to není slané, je to bez chuti, mě vždy vytáčely. Solnička vždy na stole byla, a tak jsem je upozornil ,ať si uvědomí pro kolik strávníků musí jídla připravit. Kuchaři jen tak dál! A všem ostatním přeji dobrou chuť.

Nemocnici přeji do budoucna hodně úspěchů.

S pozdravem pacient J.H.

CHIRURGIE, CLR

Dobrý den,

ráda bych Vaším prostřednictvím poděkovala VŠEM zaměstnancům CHIRURGIE II za profesionální přístup, velmi dobrou péči při mém poranění Achillovy šlachy a jmenovitě MUDr. Michaele Oulehlové, mé ošetřující lékařce, i za ochotu a příjemné vystupování.

Také chci poděkovat pracovnicím na REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ, zejména pí. Simoně Pospíšilové, za profesionalitu, lidský přístup a ochotu vyjít vstříc potřebám pacientů.

     Jiné i mnohem známější nemocnice by Vám takové zaměstnance mohly závidět.

      S pozdravem Mgr. J.Ž.                 6.10.2018

CHIRURGIE

Dobrý den. Chtěl bych tímto poděkovat za příkladnou péči p. MUDr Poledníkovi, kolektivu JIP a chirurgie.

Děkuji        V.D.                               17.10.2018

Chci moc poděkovat na chirurgii 3 za krásnou péči o mého manžela B.R. Jste tam všichni úžasní a děkuji moooc.

Manželka                                          17.10.2018

INTERNÍ ODD.

Vážená paní ředitelko,

Chci touto cestou poděkovat za ochotný přístup a reakci zdravotní sestry Zuzany Chromečkové

a cennou lékařskou radu a pokyny MUDr.Štěpánky Bednářové na moje telefonické hledání lékařské pomoci a potřeby rady v noci ze středy na čtvrtek minulého týdne t.j.11.10.2018 v 0.30 hod.

Měla jsem alergickou reakci na nový lék, kterou jsem si odpoledne vyhodnotila jen jako intoleranci léku. Proto jsem si žádná antihistaminika ani kortikoid nevzala. Jelikož jsem alergik, mám tyto pohotovostní léky u sebe.

Nicméně jsem před půlnocí zdřímla, ale probralo mně, že jsem si při otáčení uvědomila, že se mi těžko polyká a mám hodně zduřelý jazyk. Otok se velmi rychle zvětšoval.

Ihned jsem si vzala léky, ale nebyla jsem si jistá, zda tento postup bude dostačující.

Protože jsem v tu dobu již byla opravdu velmi rozrušená, volala jsem raději přes vrátnici, kde mě paní okamžitě a ochotně přepojila

na interní příjmovou ambulanci.

Sestra Chromečková mi ihned sdělila tel.číslo na MUDr. Bednářovou.

Paní doktorka mě velmi trpělivě vyslechla a dala mi pokyny, jak postupovat dál.

Nevycítila jsem ani náznak toho, že je v noci obtěžuji.

Naštěstí léky zabraly, potíže mírně ustoupily a nezhoršovaly se. Svoji prakticku lékařku MUDr. Kozílkovou jsem mohla navšívit až mimo pohotovost v době ordinačních hodin.

Protože jsem také zdravotní sestra, velmi si ceněním a vážím jejich přístupu a pomoci, zvláště, když musí reagovat v noční dobu na psychicky roztřeseného pacienta.

Velmi děkuji!       M.S.   14.10.2018

ORL

Vážená paní ředitelko,
přeji Vám dobrý den.

Ve dnech 3.-10. srpna 2018 jsem byl hospitalizován na oddělení ORL.

Dovoluji si Vám sdělit vysokou spokojenost s veškerou péčí a pozorností, která mně (i dalším pacientům) byla poskytována.

Ať už to byla lékařská péče pana primáře MUDr. Kormana a ošetřující lékařky paní MUDr. Kellnerové a dalších lékařů, či péče zdravotních sester a dalších paní. Nemohu všechny jmenovat. Všem chci velice poděkovat. Dovolím si také poděkovat za chutnou stravu.

Všichni pracovníci oddělení ORL (vzhledem k drtivé převaze žen spíše pracovnice) působili erudovaně, pečlivě, lidsky, mile a věnovali nám pacientům velkou pozornost, rozdávali dobrou náladu. Organizace práce se zdála být perfektní. Cítil jsem se velmi dobře. A jsem hrdý na to, že máme ve Vyškově takové odddělení. Už několik let jsem v péči ambulance ORL a tento přístup je trvalý.

Před 4,5 roky jsem byl rovněž hospitalizován na ORL a velmi rád konstatuji, že přístup lidí byl a je nadále skvělý.

Věřím, že i Vy máte radost z oddělení ORL. Je to i odraz Vaší řídicí práce. Děkuji Vám.

Paní ředitelko, přeji Vám hodně zdraví, radostí a také úspěchy ve funkci, spokojené pacienty a spokojené zaměstnance.

Spokojený pacient    J.N.       2.9.2018

CHIRURGIE, INTERNA

Děkuji kolektivu sester oddělení chirugie II. a interny JIP vyškovské nemocnice za příkladnou péči o moji maminku Marii Bařinovou. Dále děkuji za profesionální přístup k léčbě, vtřícnost a pochopení při komunikaci MUDr. KUbalákovi a prim. MUDr. Pinkovi.

S vděkem dcera Hana                    13.9.2018 (REGION)

TRN – plicní oddělení

Vážený pane primáři,

ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování za vynikající péči, které se dostalo mé mamince, paní M.D. (nar. 1931), během jejího dlouhého pobytu na plicním oddělení vyškovské nemocnice, kde byla 8.5. hospitalizována s těžkým zavodněním plic.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat, jak Vám osobně, tak i lékařkám na oddělení za váš zodpovědný přístup při zjišťování příčin maminčiných potíží, úspěšnou léčbu i za empatii ke starým lidem a vstřícné jednání s jejich rodinnými příslušníky.

Zároveň bych chtěla moc poděkovat milým a vstřícným zdravotním sestřičkám, které se k pacientům chovaly vždy příkladně profesionálně. Při své náročné práci byly vždy ochotné, vstřícné, empatické a na staré lidi velmi příjemné a snažily se pacientům vždy vyhovět, přestože to pro ně někdy nebylo jednoduché.

Já osobně jsem také velice ocenila, že jsem mohla maminku navštěvovat i mimo návštěvní hodiny, protože nebydlím ve Vyškově ani ve vyškovském okrese a ještě pracuji, takže nejsem pánem svého času.

Vždy se ráda setkávám s lidmi, kteří mají rádi svou práci, protože je to téměř vždy možné poznat na výsledku - pracují vždy lépe než ti, kteří pouze "chodí do práce". Personál plicního oddělení je toho příkladem a jsem si jistá, že díky jejich přístupu se zde většina pacientů musí cítit (v rámci svých možností a zdravotního stavu) dobře.

Na závěr  bych Vám i personálu plicního oddělení chtěla popřát hodně úspěchů ve vaší další náročné práci.

S pozdravem Mgr. H. B.             2.8.2018  

CHIRURGIE

Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům vaší nemocnice.

Dne 20.7.2018 jsem havaroval na kole. Chci poděkovat nejen záchranné službě, která přijela velmi brzy, ale především panu doktorovi na chirurgické ambulanci, který se mi vzorně věnoval a odvedl velmi dobrou práci, protože už nyní, po vytažení stehů, vypadám nečekaně dobře. Díky patří i sestřičce a také personálu III. Chirurgie.

K poděkování se připojuje i moje manželka.

S pozdravem       J.N.                  7.8.2018                              

Dětské oddělení

Dobrý den paní ředitelko,

Chtěl bych touto cestou srdečně poděkovat.
Syn Pavlík strávil 5 dní na dětském prvním oddělení.
Sestry a paní doktorka se o nás úžasně starali, kromě profesionality, svědomitosti, pečlivosti nejvíce oceňují milý rodinný přístup a vytvoření strašně pohodové atmosféry.
Moc rád jsem pozoroval, že Pavlíka občas pohladili, byli na něj milí, povídali si s ním a dokonce jedna sestřička ho polechtala, díky tomu se tu cítil jako na "dovolené" a ne v nemocnici.
Děkuji ze srdce za tyhle detaily a vytvoření úžasného prostředí a atmosféry.

Ať se vám daří!

Pavlík a Pepa Ř.                     13.8.18

TRN – plicní oddělení

Poděkování váženému týmu zdravotníků z ambulance plicního oddělení, a to především odborné péči při. MUDr. Milanu Judáskovi a týmu zdravotních sester této ambulance. Setkala jsem se po dlouhé době s citlivým přístupem a pochopením pacienta.

S pozdravem   P.L.              13.7.2018

REHABILITACE

Poděkování váženému týmu zdravotníků  ambulance rehabilitace, a to především fyzioterapeutce paní Provazníkové, za odborný přístup a komplexní terapii. Tým rehabilitace povzbudí pacienta vlídným úsměvem, pochopením a hlavně vždy se snaží pacientovi vyjít vstříct.

S pozdravem    P.L.                13.7.2018

CHIRURGIE

Vážená paní ředitelko,

Dne 6.5.2018 se mi stal na naší chalupě úraz. Pořezal jsem si levé stehno elektrickou pilkou. Bylo to večer, tak jsem jel na pohotovost do nemocnice ve Vyškově. Chtěl bych poděkovat a pochválit lékaře, který měl službu na chirurgické pohotovosti, za perfektní ošetření. Další léčba proběhla bez jakýchkoli komplikací a rána je už skoro zhojená. Chválil ho i lékař, který mě ošetřoval v Blansku, kam jsem dále docházel. Pod lékařskou zprávou byl podepsán MUDr. Pavel Coufal.

S pozdravem        S.B.     Lipůvka

5.6.2018

GYN – POR

Dobrý den,

chtěla bych moc poděkovat celému porodnickému oddělení ve vaší nemocnici, za velmi přátelský a při tom profesionální přístup díky kterému se nám velmi dobře rodilo a moc si vážíme, jak jste se skvěle ke všemu postavili.

Byla jsem hospitalizována v pátek 1.6.2018 ve 41.+1 týdnu a velmi jsem si přála porodit přirozeně. Přestože jsem měla v porodním plánu, že nechci porod vyvolávat, byla jsem nakonec ráda, že mi pan primář doporučil tabletu s prostaglandiny, která porod odstartovala. Moc děkuji pane primáři :-) jsem ráda, že jste mi o tabletě řekl a omlouvám se, že jsem prvně z toho byla taková rozhozená. Vím už, že jste to myslel se mnou i miminkem dobře. Děkuji a moc si vážím vaší práce s jakou oddělení vedete.

Dále bych pak chtěla velmi poděkovat všem sestrám, porodním asistentkám a lékařům, kteří o nás pečovali. Zejména celé denní směně, která byla u našeho porodu v neděli 3.6.2018 zejména moc chválím přátelský a profesionální přístup porodní asistentky (nevím jméno, ale jistě si podle směny najdete) a pana doktora (také nevím jméno - takový mladý byl a velmi šikovný). Ten den měli velmi mnoho porodů a práce a i přes to vše se nám věnovali na maximum. Velmi mi pomáhalo, že nám vždy řekl,i jaké jsou možnosti a jak by se dalo postupovat. Ačkoliv jsem měla předem porodní plán jiný, byla jsem vděčná, že jsme se ho striktně nedrželi a že jsem dala na rady zkušené asistentky a pana doktora. Moc mi oba pomohli a porod byl pro nás krásným zážitkem. Prosím, vyřiďte jim všem velikou pochvalu a poděkování.

Dá-li Pán Bůh, že budeme mít za nějaký ten rok další děti, těšíme se, že opět přijedeme rodit k vám. Vaše porodnice předčila naše očekávání. Děkujeme za vaši práci.

S přátelským pozdravem

7.6.2018           I.C.         Brno

AMBULANCE BOLESTI

Dobrý den,

Velmi rád bych Vám poděkoval za zřízení Ambulance léčby bolesti kterou jste zřídili na poliklinice Nemocnice Vyškov.

V roce 2014 jsem utrpěl úraz který do současnosti léčím a zřejmě budu léčit mnoho let pomocí aplikace náplasti Qutenza. Dříve jsem byl nucen jezdit pro tuto léčbu do Nemocnice Brno a s tímto i řešit dopravu tam i zpět domů a v neposlední řadě odolávat ne příliš příjemnému chování personálu brněnské ambulance.

 Díky dobrému nápadu zřídit oddělení na vyškovské poliklinice mi šetří spoustu času a zvládnout tak nepříjemné bolestivé chvíle po aplikaci Qutenza deseti minutovou cestu domů.

 Velmi vám děkuji a velmi chválím lidský a profesionální přístup personálu oddělení pod vedením Mudr. Lucie Zmrzlé za asistence sestřičky Jarmile Korčákové.

S úctou J.F., Bohaté Málkovice.      12.6.2018

UROLOGIE

Dobrý den,

Tímto bych chtěl hrozně moc poděkovat celé Chirurgii 1 - Urologii za vzornou péči o pacienty, zvláště pak o mě. Jmenovitě bych chtěl poděkovat panu doktoru Valterovi, panu doktoru Bánovskému a také paní doktorce Trnečkové. Vaše profesionalita, snaha a přívětivost je opravdovou inspirací pro všechny další lékaře.

Ještě jednou děkuji

E.U.   20.6.2018

GYN-POR

Dobrý den,
chtěla bych moc poděkovat celému porodnickému oddělení ve vaší nemocnici, za velmi přátelský a při tom profesionální přístup díky kterému se nám velmi dobře rodilo a moc si vážíme, jak jste se skvěle ke všemu postavili.
Byla jsem hospitalizována v pátek 1.6.2018 ve 41.+1 týdnu a velmi jsem si přála porodit přirozeně. Přestože jsem měla v porodním plánu že nechci porod vyvolávat, byla jsem nakonec ráda, že mi pan primář doporučil tabletu s prostaglandyny, která porod odstartovala. Moc děkuji pane primáři :-) jsem ráda, že jste mi o tabletě řekl a omlouvám se, že jsem prvně z toho byla taková rozhozená. Vím už, že jste to myslel se mnou i miminkem dobře. Děkuji a moc si vážím vaší práce s jakou oddělení vedete.
Dále bych pak chtěla velmi poděkovat všem sestrám, porodním asistentkám a lékařům, kteří o nás pečovali. Zejména celé denní směně, která byla u našeho porodu v neděli 3.6.2018 zejména moc chválím přátelský a profesionální přístup porodní asistentky (nevím jméno, ale jistě si podle směny najdete) a pana doktora (také nevím jméno - takový mladý byl a velmi šikovný). Ten den měli velmi mnoho porodů a práce a i přes to vše se nám věnovali na maximum. Velmi mi pomáhalo, že nám vždy řekli jaké jsou možnosti a jak by se dalo postupovat. Ačkoliv jsem měla předem porodní plán jiný, byla jsem vděčná, že jsme se ho striktně nedrželi a že jsem dala na rady zkušené asistentky a pana doktora. Moc mi oba pomohli a porod byl pro nás krásným zážitkem. Prosím, vyřiďte jim všem velikou pochvalu a poděkování.
Dá-li Pán Bůh, že budeme mít za nějaký ten rok další děti, těšíme se, že opět přijedeme rodit k vám. Vaše porodnice předčila naše očekávání. Děkujeme za vaši práci.

S přátelským pozdravem, I.C. , Brno          6.5.2018

ODN B

Poděkování všem sestřičkám na oddělení za jejich ochotu a vlídné chování. Přeji vám všem hodně zdraví.

S pozdravem

A.S.                25.5.2018

DUBEN 2018

ODN, CHIRURGIE, ARO

Vážená paní ředitelko,

ráda bych touto cestou vyjádřila své poděkování za vzornou péči, které se dostalo mé mamince, paní M.D., během jejího téměř 3měsíčního pobytu ve zdejší LDN ( 1.12.2017 – 27.2.2018).

Maminka byla na LDN převezena po operaci břicha na chirurgii, kde se jí rovněž dostalo příkladné péče MUDr. Poledníka a tamějších sester stejně jako vynikající péče na ARO (což oceňuji obzvláště po negativní zkušenosti s Internou I, kde před lety maminka ležela s problémy s chůzí, a kde se setkávala s naprostou lhostejností, neochotou a nedbalostí sester, která z mého pohledu místy až hraničila s týráním).

Zvláště bych chtěla poděkovat paní MUDr. Babjakové a sestrám na LDN, které se k pacientům chovaly vždy příkladně profesionálně. Primář LDN si nemohl/a vybrat lepší personál – všichni byli ochotní, vstřícní, empatičtí a na staré lidi velmi příjemní, vždy se snažili vyhovět. Také prostředí, které pro pacienty vytvářeli, bylo velmi příjemné, téměř domácí, takže se tam staří lidé mohli cítit opravdu dobře. Pacientům byly nabídnuty různé formy doplňkové péče, např. canis terapie, možnost popovídat si s odborníkem o svých problémech, atd. Při rozhovorech s paní MUDr. Babjakovou, když jsem se informovala na zdravotní stav matky, jsem vždy z její strany cítila obrovské zaujetí pro její práci a ochotu a snahu stále práci a prostředí LDN vylepšovat, aby se tam pacienti cítili co nejlépe. Také její jednání s pacienty bylo vždy příjemné a plné porozumění pro jejich problémy. Vždy se ráda setkávám s lidmi, kteří milují svou práci, protože je to vidět na jejich práci. Kéž by tak zapálených lidí  bylo v medicíně co nejvíce!  Vždyť je známo, že uzdravení pacienta není jen výsledkem podávání medikamentů, ale že se na něm významně podílí chování lidí, kteří pacienta obklopují.

Jsem ráda, že v době, kdy si dost pacientů stěžuje na neochotu a nevlídnost nemocničního personálu, mohu hovořit o opaku. Když jsem se o své pro mě překvapivě kladné zkušenosti s vyškovskou LDN zmínila svým známým lékařům a farmaceutům v Brně, zjistila jsem, že již o nadprůměrně dobré úrovni vyškovské LDN slyšeli. Jak je vidět, dobrá práce si dělá reklamu sama.

Závěrem bych Vám chtěla nejen poděkovat, ale zároveň Vám popřát, aby tak skvělý personál jako v LDN byl ve všech odděleních Vaší polikliniky.

S pozdravem,

8.4.2018                                    Mgr. H.B.

DO

Dobrý den,

ráda bych vyjádřila poděkování a pochvalu personálu dětského oddělení II.

Se synem jsem byla hospitalizovaná od 17.4.-25.4.2018 na dětském oddělení II-větších dětí a chtěla bych, aby se moje poděkování a pochvala dostala až přímo k personálu, pokud je to možné.

Ze všech stran jsem slýchávala, jak raději do Brna do dětské nemocnice, ale já za sebe a mého syna chci strašně moc poděkovat za úžasnou péči, ochotu a opravdu skvělý přístup pana primáře Mokroše, lékařů a všech zdravotních sester na dětském oddělení II. Nemůžu si absolutně na nic stěžovat a tak budu velmi ráda, když se moje slova k nim dostanou.

Děkuji za brzké vyřízení, L.B., Vyškov.

26.4.2018

ÚNOR 2018

ORL

Poděkování personálu ORL, Máte náš neskutečný dík a obdiv. Jste úžasní, příjemní za každé situace. Sice retro oddělení, ale je Vaší prací kompenzováno. Jste malé oddělení, ale skutečně potřebné. Ještě jednou moc a moc děkujeme za vše.

3.2.2018                              Pacientky P., J., H., N -pokoj č.1

Ambulance bolesti

Velmi mile jsem byla přijata k léčbě MUDr. Lucií Zmrzlou na ambulantní léčbu bolesti. Nesmírně si této léčby vážím jednak, že nemusím být hospitalizovaná a dále též proto, že mám velmi slabé žíly (dostat infuzi do mé žíly je doslova „umění“). Úspěšně to zvládla a prokázala svou odborností a zkušeností sestra Jarmila Korčáková.

Těmito řádky považuji za svoji povinnost paní doktorce a zdravotní sestře upřímně poděkovat jako projev úcty a oddanosti.

Přeji jim hodně úspěchů jak v osobním a rodinném životě, tak v odpovědném povolání.

Totéž přeji celému kolektivu zaměstnanců vyškovské nemocnice, zvláště v této dnešní složité hospodářské a politické situaci.

5.2.2018       V.B.

ODN

Poděkování prim. MUDr. J. Žákovi, ošetřujícímu lékaři MUDr. L. Kyptovi, staniční sestře Martině Šimkové, zdravotním sestřičkám a ostatnímu personálu ODN ve Vyškově, kteří se vzorně starali o naši maminku, babičku a prababičku paní L.F. při jejím pobytu na oddělení. Děkujeme za jejich trpělivost a ochotu, jakou mamince poskytovali a za vzornou péči v jejím těžkém životním období. Maminka bohužel zemřela, ale díky jejich přístupu byl její život s nemocí kvalitnější a lépe zvládnutelný.

Celá naše rodina moc děkuje.

Dcery a synové s rodinami

LEDEN 2018

INT

CHtěl bych touto cestou poděkovat za příkladnou péči a přístup personálu vaší nemocnice na JIP interního oddělení,kde jsem byl hospitalizován v prosinci roku 2017.Poděkování za vstřícný přístup a ochotu v jejich nelehké práci patří všem lékařům v čele s primářem Dr.Pinkem a také sehranému kolektivu zdravotních sester na tomto oddělení.
Ještě jednou velký dík s přáním hodně zdraví v Novém roce a hodně úspěchů ve vaší náročné práci.
S pozdravem  V.K.

Děkujeme MUDr. Ostré a lékařům a setřičkám na III. Interním oddělení za jejich péči, kterou věnovali mému manželovi RNDr. F.K.

Děkuji    V.K.

DO

Dobrý den, chtěla bych touhle cestou poděkovat dětskému oddělení č.1.Mám 2,5 létého syna a mezi svátky jsme byli u vás hospitalizováni. Přístup sester i mudr.100 %.Jídlo, pokoj, čistota, supe. Cítili jsme se jako doma. 3. den jsme museli být přeložení do Brna do dětské nemocnice.Tam jedna velká katastrofa, kromě přístupu mudr. Sestry neochotn, špína, jídlo šílené. Zlatý náš Vyškov.

Z pozdravem V.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti