Upravit stránku

Evidence majetku

Pracovní doba: pracovní dny  7:30 až 16:00 hodin

  • Vede evidenci veškerého dlouhodobého majetku, provádí účtování  jeho pohybů a odpisů
  • Vede evidenci drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku a evidenci prádla pro pacienty
  • Odpovídá za zpracování podkladů k měsíčnímu účtování o pohybu DDHM, DDNM a prádla pro pacienty
  • Zajišťuje periodické provádění inventarizací svěřeného majetku i majetku vlastního ve spolupráci s hlavní inventarizační komisí
Nahoru