Upravit stránku

Ekonomický náměstek

 • Ekonomický náměstek odpovídá řediteli za plnění úkolů v oblasti ekonomické, za cash-flow, za řádný výkon, zajištění a organizaci veškerých finančních a účetních činností tak, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich efektivní hospodaření v rámci plnění vymezených základních úkolů zdravotní péče. V této oblasti metodicky řídí i ostatní útvary.
 • Odpovídá za veškeré účetní a finanční výkazy.
 • Zabezpečuje dodržování cenových, daňových a odvodových povinností.
 • Odpovídá za řízení a organizaci finanční a účetní činnosti lékárny, sleduje a vyhodnocuje ekonomiku tohoto pracoviště.
 • Zajišťuje a odpovídá za veškeré organizační, výkonné, analytické a plánovací činnosti v oblasti ekonomických vztahů.
 • Vydává se souhlasem ředitele základní vnitřní předpisy Nemocnice, provádí jejich změny a zajišťuje podmínky pro jejich naplňování, provádí kontrolu jejich plnění.
 • Provádí kontrolní činnost na svém svěřeném úseku a ekonomickou kontrolu na všech úsecích Nemocnice.
 • Odpovídá za oběh účetních dokladů a za vypracování všech vnitropodnikových směrnic v ekonomické oblasti.
 • Zabezpečuje podmínky pro efektivní hospodaření s majetkem, který má Nemocnice   svěřený, nebo k němuž má právo vlastnické, odpovídá za zabezpečení inventarizace majetku v souladu s platnými předpisy.
 • Kontroluje a odpovídá za realizaci zařazování dlouhodobého hmotného majetku do používání.
 • Zajišťuje optimální strukturu příjmové a výdajové stránky a její soulad s obecně závaznými a dalšími právními předpisy.
 • Odpovídá za řádné zpracování a vedení daňových záležitostí, záležitostí plateb sociálního a zdravotního pojištění a úhrad dalších poplatků dle zvláštních předpisů.
 • Odpovídá za oblast plánování, sestavování a kontroly rozpočtu, vedení účetnictví a evidence majetku, za průběžné provádění činností statistiky a rozborů, mzdovou politiku, včetně likvidace mezd.
 • Odpovídá za správné vyúčtování a zpracování dat pro zdravotní pojišťovny, za vyúčtování dalších plateb souvisejících s poskytováním zdravotní péče.
 • Zpracovává ekonomickou část rozborů hospodaření..
 • Odpovídá za plynulý a řádný chod NIS, za analýzy a informační technologie.
 • Odpovídá za správu pohledávek a závazků.
 • Odpovídá za chod ekonomického informačního systému.
 • Odpovídá za řádný chod skladového hospodářství skladu MTZ a za inventarizaci zásob tohoto skladu.
 • Zajišťuje agendu spojenou se zadáváním veřejných zakázek podle platných právních předpisů (mimo těch, které jsou zajišťovány externí firmou)
 • Odpovídá za dodržování a nepřekročení finančních limitů stanovených podle Zásad orgánů JMK k řízení PO a zákona o veřejných zakázkách. Průběžně vyhodnocuje efektivnost nákupů a účelnost využívání zásob s přihlédnutím k vedení skladového hospodářství.

Přímo podřízené Úseky:

 • Finanční účtárna
 • Oddělení platů (mzdová účtárna)
 • Pokladna
 • Obchodní oddělení
 • Evidence majetku
 • Sklad MTZ
 • Oddělení informatiky, lékařská knihovna
 • Oddělení ekonomiky zdravotnických činností
 • Oddělení zdravotních pojišťoven
 • Komise
  • cenová komise
  • komise pro veřejné zakázky
  • výluková komise
Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti