Upravit stránku

Novinky

Poděkování a přání k Velikonocům jménem České biskupské konference od pánů Dominika kardinála Duky a Jana Graubnera

Vážení lékaři, záchranáři, ošetřovatelé a zdravotníci,

s velkou vděčností se na Vás obracíme na prahu velikonočních svátků. Vy jste nyní těmi, kdo bojují proti nemoci a pro zdraví, proti smrti a pro život. Není možné právě v této době neuvažovat o určitých paralelách, které se nám nabízejí při pohledu na život Ježíše Krista, jehož závěr pozemského života, smrt a vzkříšení si v těchto dnech intenzivněji připomínáme.

Pašijové drama, které nacházíme v evangeliích, je plné nejrůznějších postav a charakterů. Mezi nimi pochopitelně vyniká postava Ježíše, který se obětuje za spásu – záchranu světa, a to až k smrti. Nacházíme zde ale mnoho dalších menších postav, které sice v pašijích nezabírají velký prostor, ale které jsou přesto důležité. Určitě mezi ně patří Šimon z Kyrény, člověk, který šel unavený z práce, ale najednou se mu změnil život, protože byl požádán o něco neslýchaného – aby nesl za již příliš slabého Ježíše kříž. Z tehdejšího hlediska to bylo namáhavé, a především velmi ponižující. Z odstupu se ale tato jeho služba jeví vlastně jako velká čest. Dále se Ježíš při své křížové cestě potkává se ženami, které s ním mají soucit. Chtějí jej obdarovat, ale najednou zjišťují, že jsou obdarovány. Ani Pilátova žena není postavou nevýznamnou. Vzkazuje svému muži, aby měl odvahu a neodsuzoval toho, který je spravedlivý. Ke všem těmto epizodám z evangelií patří i ty, které nenajdeme v Bibli, ale připomínáme si je tradičně při starobylé pobožnosti křížové cesty, jako je Veronika podávající Ježíši roušku nebo letmé, ale přece velmi povzbuzující setkání Syna s Matkou. Tyto minipříběhy ukazují na to, že i když hlavní postavou dramatu je trpící a umírající Ježíš, láskyplná péče prokazovaná s veškerou erudicí stejně jako s empatií a odvážným nasazením, přece jen velmi významně mění podobu tohoto příběhu.

Milí zdravotníci, Vy jste hrdiny dnešních dnů! Pracujete s nesmírným nasazením a dáváte při tom všanc své síly, svou bezpečnost, své zdraví, a možná i život. Vážíme si Vaší práce, která dávno přestala být prací a ukázala se být službou a děkujeme Vám za ni.

Události Velikonoc nekončí Ježíšovou smrtí, ale jeho zmrtvýchvstáním. Není to jen prodloužení života, je to jeho zcela nová kvalita. On nám ukázal, že smrt nemá poslední slovo. Stvrdil, že člověk je víc než zdravý duch ve zdravém těle, ale že je osobou, která si za jakýchkoli okolností zaslouží úctu. Zmrtvýchvstalý Ježíš je nositelem naděje. Nikoli naděje, která umírá poslední, ale naděje, která neumírá. Vy jste nyní rovněž naší nadějí. Na Vás se upínají naše oči a Vám se s důvěrou svěřujeme do rukou. Tato důvěra je velmi konkrétní, když nyní ošetřujete také jednoho z nás, biskupa Karla Herbsta.

Přejeme Vám, aby tato důvěra, kterou do Vás vkládáme, byla pro Vás především zdrojem radosti a smysluplnosti Vašeho poslání. Možná si někdy připadáte tváří v tvář situaci, které čelíte, bezmocní. Tehdy si, prosím, připomeňte osvobozující pravdu, že lékař léčí, ale Bůh uzdravuje.

Drazí lékaři a zdravotníci, přijměte od nás spolu s poděkováním a příslibem modlitby za Vás také požehnání. Bůh Vás posiluj!

Jménem českých a moravských biskupů

Dominik kardinál Duka, předseda ČBK
Jan Graubner, místopředseda ČBK

6. dubna 2020

Poděkování všem dárcům, dobrovolníkům a sponzorům

Vážení pacienti, kolegové a partneři vyškovské nemocnice,

 

Vedení Nemocnice Vyškov, p. o. DĚKUJE všem dárcům, dobrovolníkům a sponzorům,
ať už se jedná o šití a dodávky roušek, respirátorů, štítů nebo zapůjčení mobilních buněk
ke třídění pacientů a měření teploty u vstupu do nemocnice, apod.
Velice si vážíme každé pomoci a podpory.

 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla i Nemocnice Vyškov p. o., s platností od 19.3.2020, nucena přistoupit k určitým preventivním opatřením. Cílem těchto opatření je minimalizovat rizika zavlečení infekčního onemocnění COVID-19 do prostor nemocnice, a tím chránit hospitalizované pacienty i zdravotníky. V nemocnici jsou zakázány návštěvy na všech odděleních i přítomnost otců u porodu.
Do odvolání jsou zrušena všechna plánovaná vyšetření a výkony, včetně preventivních prohlídek. Prosíme pacienty, kteří nemají akutní potíže, aby nevstupovali do areálu nemocnice. Pokud máte naplánované vyšetření nebo akutní zdravotní potíže, spojte  se telefonicky nebo mailem s personálem daného pracoviště a domluvte se na dalším postupu. V případě, že potřebujete předepsat léky, spojte se s Vaším ošetřujícím lékařem telefonicky a požádejte ho o vystavení elektronického receptu cestou SMS nebo mailem.

Do nemocnice a polikliniky je zachován jediný vstup – přes vrátnici. Všichni pacienti, přicházející do nemocnice, musí mít pokrývku úst a nosu. Musí projít třídícím pracovištěm u vrátnice, kde jim bude změřena teplota a odebrána rychlá anamnéza. Provozní doba třídícího pracoviště je 6:00 – 17:00 h. ve všední den a 8:00 – 16:00 h. o víkendech a svátcích. Mimo tuto dobu provádí třídění zdravotníci na LSPP a v nočních hodinách pracovník vrátnice. Pacient s teplotou nad 37,5 st. C obdrží červený lístek a bude odeslán na ambulanci nově zřízeného infekčního oddělení, kde bude vyšetřen lékařem a bude domluven další postup. Pacienti bez teploty a s negativní epidemiologickou anamnézou obdrží zelený lístek, který jim umožní pohyb po areálu nemocnice a vyšetření v příslušné ambulanci. Bez lístku nebudou pacienti ošetřeni.

Motorizovaní pacienti mohou pouze na veřejná parkoviště před nemocnicí. Odůvodněné výjimky, např. urgentní porody, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti, včetně doprovodu, budou před vjezdem vyšetřeni pracovníky třídícího pracoviště.

Kantýna u vrátnice slouží pouze pro zaměstnance nemocnice a dárce krve.

V rámci uvedených opatření bylo v nemocnici zřízeno provizorní izolační infekční oddělení, kde je prozatím poskytována péče pacientům s podezřením, či prokázaným onemocněním COVID-19 na 18 lůžkách, včetně umělé plicní ventilace. V případě potřeby lze lůžkovou kapacitu oddělení navýšit. Proškolený personál je vyčleněn pouze pro potřeby tohoto oddělení.

 

Děkujeme pacientům za pochopení a spolupráci.

 

 

https://www.nemta.cz/wp-content/uploads/2020/03/sta%C5%BEen%C3%BD-soubor-300x71.png

 

 

Preventivní opatření proti šíření CoViD19

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla i Nemocnice Vyškov p. o., s platností od 19.3.2020, nucena přistoupit k určitým preventivním opatřením. Cílem těchto opatření je minimalizovat rizika zavlečení infekčního onemocnění COVID-19 do prostor nemocnice,a tím chránit hospitalizované pacienty i zdravotníky.

V nemocnici jsou zakázány návštěvy na všech odděleních i přítomnost otců u porodu. Do odvolání jsou zrušena všechna plánovaná vyšetření a výkony, včetně preventivních prohlídek. Prosíme pacienty, kteří nemají akutní potíže, aby nevstupovali do areálu nemocnice. Pokud máte naplánované vyšetření nebo akutní zdravotní potíže, spojte se telefonicky nebo mailem s personálem daného pracoviště a domluvte se na dalším postupu. V případě, že potřebujete předepsat léky, spojte se s Vaším ošetřujícím lékařem telefonicky a požádejte ho o vystavení elektronického receptu cestou SMS nebo mailem.

Do nemocnice a polikliniky je zachován jediný vstup – přes vrátnici. Všichni pacienti, přicházející do nemocnice, musí mít pokrývku úst a nosu. Musí projít třídícím pracovištěm u vrátnice, kde jim bude změřena teplota a odebrána rychlá anamnéza. Provozní doba třídícího pracoviště je 6:00 – 17:00 h. ve všední den a 8:00 – 16:00 h. o víkendech a svátcích. Mimo tuto dobu provádí třídění zdravotníci na LSPP a v nočních hodinách pracovník vrátnice. Pacient s teplotou nad 37,5 st. C obdrží červený lístek a bude odeslán na ambulanci nově zřízeného infekčního oddělení, kde bude vyšetřen lékařem a bude domluven další postup. Pacienti bez teploty a s negativní epidemiologickou anamnézou obdrží zelený lístek, který jim umožní pohyb po areálu nemocnice a vyšetření v příslušné ambulanci. Bez lístku nebudou pacienti ošetřeni.

Motorizovaní pacienti mohou pouze na veřejná parkoviště před nemocnicí. Odůvodněné výjimky, např. urgentní porody, sanitní vozy, zásobování a imobilní pacienti, včetně doprovodu, budou před vjezdem vyšetřeni pracovníky třídícího pracoviště.

Kantýna u vrátnice slouží pouze pro zaměstnance nemocnice a dárce krve.

V rámci uvedených opatření bylo v nemocnici zřízeno provizorní izolační infekční oddělení, kde je prozatím poskytována péče pacientům s podezřením, či prokázaným onemocněním COVID-19 na 18 lůžkách, včetně umělé plicní ventilace. V případě potřeby lze lůžkovou kapacitu oddělení navýšit. Proškolený personál je vyčleněn pouze pro potřeby tohoto oddělení.

 

Děkujeme pacientům za pochopení a spolupráci.

 

Důležité upozornění pro dárce krve

Vážení dárci, vzhledem k nouzovému stavu a omezení elektivní péče, jsme nuceni přistoupit k aktivnímu zvaní dárců dle aktuálních skladových zásob a poptávky na základě aktuálních požadavků oddělení. Znamená to, že až do odvolání bude transfuzní oddělení aktivně zvát konkrétní dárce telefonicky, nebude možné přijít k darování bez předchozího vyzvání transfuzního oddělení! Děkujeme za pochopení, o případných změnách Vás budeme informovat na webových stránkách nemocnice nebo našem facebooku Transfuzní oddělení Vyškov.

Děkujeme za pochopení

Výzva veřejnosti

Vyzýváme veřejnost, aby navštěvovala nemocnici jen v nejnutnějším (závažném) případě!!!
 

S ohledem na zpřísněná bezpečnostní opatření související s šířením nového typu koronaviru prosíme pacienty, kteří: 

  • MAJÍ příznaky akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel), aby zrušili TELEFONICKY své plánované kontroly a nevstupovali do nemocnice,
  • JSOU CHRONICKY nemocní, aby své plánované kontroly zrušili TELEFONICKY,
  • POTŘEBUJÍ SVOJE LÉKY, aby si o ně požádali telefonicky ve své ambulanci. Recepty jim budou zaslány prostřednictvím SMS.
  • Opatření se netýká nemocných, kteří jsou léčeni chemoterapií u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení.

S ohledem na stávající situaci, navštěvujte prosím odborné ambulance pouze s akutními zdravotními problémy.
Jen tak můžete ochránit sebe a personál! Nemocný a v karanténě personál Vám už nemá jak pomoci!

Sledujte důležité informace v zveřejněné v sekci NOVINKY na úvodní stránce nemonice

Nahoru