Upravit stránku

Obchodní oddělení

  • Toto oddělení zajišťuje agendu spojenou se zadáváním veřejných zakázek podle platných právních předpisů, odpovídá ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci příslušných pracovišť za přípravu podkladů pro zadávací řízení. Zajišťuje evidenci materiálů a rozhodnutí hodnotících komisí dle zákona o veřejných zakázkách, dle Zásad orgánů JMK k řízení PO a dle vnitřních předpisů Nemocnice.
  • Odpovídá za úsek servisu zdravotnických přístrojů. Odpovídá za realizaci servisní činnosti a oprav, kompletuje dokumentaci ke zdravotnickým přístrojům a zařízením. V souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. v platném znění zajišťuje pravidelné prohlídky a reklamace v záruční i pozáruční době u zdravotnických prostředků.. Zajišťuje vyřazovací protokoly a odborná posouzení k neopravitelnému či zastaralému zdravotnickému vybavení.
  • Zabezpečuje činnost metrologie s cílem na plnění legislativních požadavků na provoz zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., v platném znění.
Nahoru