Upravit stránku

Transfúzní úsek

Provádí vyšetření dárců krve, odběry krve od dárců, zpracování odebrané krve na transfuzní přípravky, vyšetření odebrané krve v předepsaných testech. Bezplatné dárcovství krve má v naší nemocnici dlouhodobou tradici, je podporováno vedením nemocnice. Představitelé nemocnice, představitelé města Vyškova společně s ČČK se účastní každoročně „Setkání dárců krve“ kde jsou seznamováni s rozvojem nemocnice. Protože máme dostatek dárců, tak na rozdíl od jiných nemocnic, může být spotřeba transfuzních přípravků pro naše pacienty plně kryta vlastní produkcí, bez nákupu z jiných zařízení. Pro plánované operace, hlavně ortopedické, připravujeme pacientům podle požadavků operatérů autotransfuze. Vyšetření předepsaných virových markerů se provádí na automatickém analyzátoru imunoenzymatických testů. Správná výrobní praxe je každé 2 roky kontrolována inspektory SUKLu Praha (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

INFORMACE PRO DÁRCE KRVE:

Poslední odběr v roce 2018 se uskuteční ve středu 19.12.2018.

První odběr v roce 2019 se uskuteční v pátek 4.1.2019.

Nahoru